วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ /ประชาสัมพันธ์
# หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(กรมบัญชีกลาง30กันยายน 2553)
# PPt การบรรจุแต่งตั้งและอัตราเงินเดือน 2556
# PPt พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2556
# แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
# คำสั่งและประกาศหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ณ 1 เม.ย.56
# ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจงตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2557
# PPTอบรม นสค.ศรีสะเกษ รุ่น 1-2(2013-06-05 15:02:03)
# เอกสาร ประชุมชี้แจ้ง เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้บริหาร(2013-06-28 16:53:56)


เอกสาร/ไฟล์งานรับผิดชอบ
# แบบรายงานการใช้ใบเสร็จ ปีงบฯ 2557
# หนังสือภายนอก [template สำหรับ MS Word ][ตัวอย่าง ]
# หนังสือภายใน [template สำหรับ MS Word ] [ตัวอย่าง ]
# หนังสือประทับตรา [template สำหรับ MS Word ] [ตัวอย่าง ]
# รายชื่อผู้นำหมู่บ้าน22ตำบลของอำเภอขุขันธ์(Office2007-2010)
# โปรแกรมทำปิรามิดประชากร2550(เอกเซล2003)
# งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์2555
# แบบป้ายแขวนคอเจ้าหน้าที่-ต้นฉบับเพาเวอร์พอยต์ 2003
# MP3-นั่งสมาธิวัดโนนกุดหล่ม
#ตัวอย่างใบประกาศต้นฉบับไมโคซอฟต์ พับลิชเชอร์2010
#แบบฟอร์มกรอกทำบัตรข้าราชการฯ (ออกแบบโดย อ.สุเพียร)


โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับใช้งาน
# ฟอนต์ไทยสารบัญ9ทำให้พิมพ์ตัวเลขไทยไม่ผิดเพี้ยน
# โปรแกรมSkype3.8Setup
# โปรแกรมSkypeSetup_5.6.59.110

#  โปรแกรมโทรศัพท์ แชทผ่านอินเตอร์เนต Skype3.8Setup.exe และ SkypeSetup_5.6.59.110.msi  
#  โปรแกรมพิมพ์ข้อความบนไฟล์PDF FoxitPhantomPDFV-2211103

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น