วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

ทำเนียบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรอย


นางอภิชญา ดอกพอง  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

2.นายธานินทร์ สัมพุทธานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
3.นางพัทยา วันสุดุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
4.นางนารีย์ วันทะวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรอย
 ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0864606995  และ  045818910ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น