วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

รณรงค์ล้างส้วมสงกรานต์2560
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรอย 
รณรงค์ล้างส้วม รับเทศกาลสงกรานต์ 2560

🔺🔻