วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ส้วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรอย

ส้วมสาธารณะ โรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบลตรอย 2556


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น