วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ รพ.สต.ตรอย

สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ

                    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการรณรงค์"  สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ " (บ้าน ชุมชน ตลาด สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย) เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย โดยกำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ในระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2556
                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรอย จึงเริ่มดำเนินการโดยทำความสะอาดสำนักงานที่ทำงาน  และขยายลงสู่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น