วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556


กิจกรรมณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรอย  ตำบลหนองฉลอง  อำเภอขุขันธ์
ธันวาคม 2556  อาสาสมัครบ้านตรอย หมู่  5  ตำบลหนองฉลอง   ร่วมแรงแข็งขัน ต้านไข้เลือดออก ประชาชน  อาสาสมัครบ้านหนองปลาดุก หมู่  10  ตำบลนิคมพัฒนา  ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
 ประชาชน  อาสาสมัครบ้านสวายเพ็ง หมู่ 2   ตำบลนิคมพัฒนา  ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด 


อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมกันสำรวจลูกน้ำยุง 
 ประชาชน  อาสาสมัครสาธารณสุข  ร่วมกันรณรงค์ไข้เลือดออกบ้านทุ่งตาล หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมพัฒนา


 ประชาชน  อาสาสมัครสาธารณสุข  ร่วมกันรณรงค์ไข้เลือดออกนิคมซอย 6 หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น