วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมการรณรงค์ล้างมือ วันล้างมือโลก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรอย รณรงค์ล้างมือ  วันที่  15 ตุลาคม 2557 เป็นวันล้างมือโลก


แนะนำประชาชน  และอาสาสมัครสาธารณสุข ให้ล้างมือบ่อยๆ  เพื่อป้องกันโรค
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น