วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ล้างส้วมรับสงกรานต์ 2558

รพสต.ตรอย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุข  ร่วมกันรณรงค์ล้างส้วมรับสงกรานต์ 2558

โดยรณรงค์ล้างส้วมในบริเวณสาธารณะ เช่น วัดบ้านตรอย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรอย
ฯลฯ
>> แบบรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อรายงานฯ และให้อัพโหลดภาพกิจกรรมขึ้นที่เวปฯของ รพ.สต.ทุกแห่งด้วย https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNJPcjX5yQlOXvcI0DH9_JfupdKnTwFpCvV_08Ku4JI/edit?usp=sharing

>> กรอกรายงานแบบประเมินส้วมสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS ราย รพ.สต. คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zHSKzCZqxpEJUjlw6Qn1pDHsayVvAoqvJpFR86-YOWw/edit?usp=sharing

ที่ มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.007/ว.877 ลง 25 ก.พ. 2558 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์"ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น